Nictma
Noortman ICT, Management & Advies
Over Nictma

Nictma helpt haar klanten bij hun uitdagingen en veranderingen op het gebied van Business, ICT en Organisatie. Daarbij worden achterliggende doelstellingen en beweegredenen zuiver beoordeeld op toegevoegde waarde voor de bedrijfsdoelstellingen. De businesscase en te behalen benefits worden in kaart gebracht, evenals de risico's. Vervolgens wordt op een rationele wijze de beste oplossing bepaald en projectmatig gerealiseerd. Daarbij gaat effectiviteit voor efficientie. Veranderkundig heeft de gewenste oplossing mogelijk gevolgen voor mensen, werkprocessen en automatisering. Daarbij is het een kritische succesfactor dat allen betrokken zijn bij de reden van de verandering en meedenken over mogelijke oplossingen. Wanneer betrokkenen belang hebben bij de gewenste veranderingen en waardoor een 'invented here' houding ontstaat, dan zijn verandering veel makkelijker te realiseren en te behouden. What's in it for me? is een belangrijke aspect bij veranderingen.

Nictma ziet het oplossen van problemen als een kernkwaliteit. De aanpak is om samen een voorstelling van de oplossing (op een A4-tje) te kunnen maken. In overleg worden bekeken wat het probleem is, welke redenen er zijn om een  oplossing  te willen, de businesscase en welke risico's er zijn. Vervolgens wordt het voorstel -na toetsing van budget- in een offerte uitgewerkt. 

Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, informatie over activiteiten en beschikbaarheid of een folder over Qalumma, kunt u het contactformulier gebruiken. Nictma neemt dan graag contact met u op.

Activiteiten:

Nictma is een eenmanszaak en actief:

  • Als Qalumma Partner voor het automatiseren van informatiebehoefte en bedrijfsprocessen voor het MKB;
  • Met interim opdrachten (parttime) als team- en projectmanager op het raakvlak van Business, Organisatie en ICT.